Tréneri klubu

Mgr. Richard Kajtor

šéftréner BBA Komárno

bk.klokani@post.sk

+421 903 111 068


Funkcie:
- Hlavný Tréner
Mgr. Gabriel Uňatinský

tréner BBA Komárno

gabriel.unatinsky@gmail.com

+421 905 679 542


Funkcie:
- Hlavný Tréner
Ing. Matej Ondrejovič

tréner BBA Komárno

ondrejovicmatej1@gmail.com

+421 918 738 263


Funkcie:
- Hlavný Tréner